SCIENCE & TECHNOLOGY

Hệ thống phần mềm Skyline phát hành máy chủ Skylineglobe phiên bản 7.0.1

Skyline Software Systems đã công bố SkylineGlobe Server 7.0.1, một giải pháp đám mây riêng cung cấp một bộ các dịch vụ web hoàn chỉnh để xuất bản, lưu trữ, quản lý và truyền phát dữ liệu 3D không gian. Sử dụng SkylineGlobe Server 7.0.1, các tổ chức GIS có thể trực tiếp xuất bản dữ liệu 3D GIS cho tất cả các máy khách sử dụng các máy chủ hoặc ứng dụng độc lập.

Bản cập nhật 7.0.1 cung cấp cải tiến trong việc quản lý bộ nhớ cache và thành phần xác thực tùy chỉnh. Với việc cung cấp một công nghệ máy chủ và giao diện quản lý tập trung, khách hàng Skyline có thể kiểm soát và quản lý vòng đời dữ liệu không gian địa lý 3D một cách dễ dàng và tự tin. Bản phát hành mới cũng bao gồm một bản cập nhật cho TerraExplorer phiển bản cho môi trường Web (v7.0.1). Bản cập nhật này bao gồm hỗ trợ các lớp độ cao, độ trong suốt của lớp, chức năng cảm ứng  và Cesium 1.35 được cải thiện. TerraExplorer 7.0.1 cải thiện đáng kể hỗ trợ cho các nhà cung cấp hình ảnh Google Earth Enterprise và WMTS.

Related Posts