SCIENCE & TECHNOLOGY

Nhiều cơ hội mới được tạo ra bởi máy bay không người lái

Ba Lan: Ngành điện các ngành công nghiệp khác đang trên ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng kỹ thuật số mới và cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Máy bay không người lái đang mang lại cơ hội cho nhiều ngành nghề khác nhau, từ xây dựng đến kiểm kê tài sản, giám sát chất lượng nước, quản lý thực vật,…

Lợi ích của việc sử dụng UAVs trong ngành năng lượng liên quan trực tiếp đến việc nâng cao độ tin cậy của các hệ thống cấp điện. Các công ty tham gia vào ngành công nghiệp nước có thể thu được lợi nhuận qua việc đưa ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí như sử dụng máy bay không người lái để theo dõi chất lượng nước.

Michał Mazur, từ Drone Powered Solutions, một nhóm nhỏ của PWC Poland, nói: “Ngành năng lượng và các dịch vụ công ích đang đứng trước ngưỡng của một cuộc cách mạng kỹ thuật số mới và cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Do áp lực xã hội gia tăng trong việc chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo mới, đồng thời cũng phải đưa giá năng lượng xuống, ngành này đang phải tìm các cách mới để duy trì lợi nhuận. Các mô hình kinh doanh hiện tại đang bị gián đoạn do sự phát triển của thế hệ phân phối và sự phổ biến của xe điện. Phát triển công nghệ cho phép các sáng kiến như máy bay không người lái và công nghệ số được khai thác để tăng độ tin cậy trong sản xuất, truyền tải và phân phối năng lượng. Đồng thời nó giúp tăng cường hiệu quả chi phí và hợp lý hóa các quy trình bảo trì và quản lý. ”

Nguồn: New opportunities to be created in power and utilities sectors by drones

Related Posts