Home Articles posted by Thắng Lưu
SCIENCE & TECHNOLOGY

5 giải pháp lập bản đồ tự động và di động tiên tiến và đang được ứng dụng trên thế giới

Bản đồ số là một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ. Ứng dụng của bản đồ số đang có mặt trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Nhận thấy tầm quan trọng, các công ty khác nhau đang đưa ra các giải pháp có thể thu thập dữ liệu không gian địa lý từ một […]
SCIENCE & TECHNOLOGY

Thuật toán định tuyến mới cho phép tăng tốc độ truyền tải lên tới 150% trong các trung tâm dữ liệu

Hiện nay, tính toán hiệu năng cao và xử lý dữ liệu lớn ngày càng trở nên phổ biến. Do đó, nhu cầu tăng tốc độ truyền tải dữ liệu trở thành một vấn đề lớn. Tháng 8-2018 vừa qua, các nhà nghiên cứu từ Đại học Samsara và Đại học Missouri đã công bố […]
SCIENCE & TECHNOLOGY

Google phát hành “What-If Tool” để thăm dò các thay đổi dữ liệu ảnh hưởng như thế nào đến dự đoán của mô hình

Đào tạo các mô hình học máy lâu đã là quá trình tốn nhiều thời gian. Vừa qua (11/9/2018) Google đã phát hành “What-If Tool” để thăm dò các thay đổi dữ liệu ảnh hưởng như thế nào đến dự đoán của mô hình. Xây dựng hệ thống học tập máy hiệu quả (ML) có nghĩa là hỏi rất nhiều […]