Home Archive by category RECRUITMENT
RECRUITMENT

FIP – FIMO Internship Program

FIP – FIMO INTERNSHIP PROGRAM Từ năm 2017, FIMO sẽ tổ chức chương trình thực tập tại FIMO có tên là FIP – FIMO Internship Program. Chương trình chạy liên tục trong năm, bạn có thể đăng ký tham gia chương trình tại bất cứ thời điểm nào. Để tham gia chương trình, xin gửi […]
RECRUITMENT

Tuyển dụng sinh viên thực tập, nghiên cứu khoa học

Nhóm nghiên cứu về Chất lượng Không khí (APOM – https://news.fimo.vn/research-and-development-teams/air-pollution-monitoring/), thuộc Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường – FIMO center (https://news.fimo.vn) tập trung vào hướng nghiên cứu chính là xử lý ảnh vệ tinh để ước tính bụi và giám sát chất lượng không khí trên lãnh thổ […]
RECRUITMENT

FIMO tuyển dụng chuyên viên văn phòng

Trung tâm FIMO, Trường ĐHCN, ĐHQGHN tuyển dụng hợp đồng lao động vị trí: Chuyên viên Phụ trách Văn phòng (số lượng 01 người) Điều kiện chung: 1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển: […]
RECRUITMENT

[FIMO Center] Thông báo tuyển sinh viên NCKH

Nhóm nghiên cứu về Chất lượng Không khí, thuộc Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO center) hiện đang tập trung vào hướng nghiên cứu chính là xử lý ảnh vệ tinh để ước tính sol khí và chất lượng không khí trên lãnh thổ Việt Nam. Trong khuôn […]
RECRUITMENT

[FIMO Center] Thông báo tuyển dụng

Nhóm nghiên cứu về xử lý ảnh vệ tinh, thuộc Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO center), trường Đại học Công nghệ thông báo tuyển sinh viên thực tập nghiên cứu/ làm khóa luận. Khi tham gia nghiên cứu tại FIMO, các bạn có cơ hội làm việc trong […]