SCIENCE & TECHNOLOGY

GEO University – Nền tảng cung cấp khóa học online miễn phí về viễn thám

GEO (GIS and Earth Observation) University là một chương trình các khóa học được cung cấp miễn phí thông qua internet. Chương trình này được sáng lập và cung cấp bởi những chuyên gia hàng đầu trong cả hai lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám (Earth Observation). GEO University cam kết tạo ra và cung cấp kiến thức cho sinh viên, các chuyên gia, các nhà ra quyết định và các nhà khoa học muốn giới thiệu hoặc nâng cao kiến thức của họ trong các lĩnh vực này.

Một số lĩnh vực được nhắm đến, bao gồm:

  1. Hệ thống thông tin địa lý
  2. WebGIS
  3. Viễn thám
  4. Ảnh quang học

Các khóa học cũng cung cấp các lưu ý, sách (dành cho những người có thời gian học tập hạn chế) để hoàn thành bài giảng với các bài tập, câu đố (cho những người sẵn sàng tìm hiểu sâu vào và trích xuất giá trị tối đa từ khóa học). Các khóa học cũng không chỉ là những nguyên tắc lý thuyết cơ bản của từng lĩnh vực, mà còn tạo ra các khóa học hướng dẫn cho các phần mềm nguồn mở và thương mại cụ thể. Hơn nữa, GEO University cũng sẽ liên tục cập nhật các khóa học để người dùng có thể tận dụng tối đa.

 

Thông tin về các khóa học có thể tìm hiểu tại GEO University.

Related Posts