SCIENCE & TECHNOLOGY

Nâng cao nhận thức của công chúng về Ô nhiễm không khí với cách thức biểu diễn dữ liệu mới

Yellow Dust

Một thiết kế sáng tạo do Tiến sĩ Nerea Calvillo (Trung tâm nghiên cứu liên ngành Warwick) thực hiện để biểu diễn sự ô nhiễm không khí đã được trình bày tại Hội nghị Kiến trúc và Đô thị 2017 ở Seoul.

Thiết kế được đặt tên là Yellow Dust, nhằm mục đích thay đổi thái độ của công chúng đối với môi trường bằng cách trình bày thông tin về ô nhiễm không khí một cách có ý nghĩa và gợi ý hơn các phương tiện truyền thống. Khách tham quan triển lãm đi qua một đám mây hơi nước khổng lồ làm thay đổi mật độ và độ ẩm để biểu hiện các mức độ ô nhiễm không khí khác nhau. Đồng thời, hai màn hình plasma giúp giải mã thông tin bằng cách hiển thị dữ liệu chất lượng không khí mà đám mây đang hiển thị.

Yellow Dust dựa trên nghiên cứu của Tiến sĩ Calvillo cho thấy rằng chúng hiển hiệu quả hơn các phương pháp truyền thống trong việc truyền đạt thông tin về ô nhiễm không khí vì nó gợi lên những phản ứng mạnh mẽ có nhiều khả năng dẫn đến thay đổi hành vi tích cực như đi xe đạp thay vì đi xe hơi.

Một nhà dân tộc học quan sát thấy phản ứng của người dân đối với Yellow Dust trong suốt Hội nghị Biennale, cũng như tiến hành các cuộc phỏng vấn trực tiếp, để hiểu được ý kiến của họ về ô nhiễm không khí. Kết quả của nghiên cứu sẽ được trình bày cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quy hoạch đô thị để khuyến khích họ sử dụng hình ảnh như một cách hiệu quả hơn để nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề này.

Nguồn: visualisingairpollution

Related Posts