SCIENCE & TECHNOLOGY

Bản đồ rủi ro du lịch năm 2019 ở các quốc gia

SOS International cùng với Control Risks, đã phát hành Bản đồ rủi ro du lịch năm 2019:

Bản đồ cho thấy mức độ an toàn ở mỗi quốc gia dựa trên mối đe dọa hiện tại của bạo lực chính trị (bao gồm khủng bố, bất ổn, bất ổn về chính trị và chiến tranh), căng thẳng xã hội (bao gồm bạo lực cộng đồng, xã hội và sắc tộc) và tội phạm bạo lực và tội phạm nhỏ. Các yếu tố như độ tin cậy của cơ sở hạ tầng giao thông, trạng thái quan hệ sản xuất, tính hiệu quả của dịch vụ an ninh, cấp cứu và tính nhạy cảm của quốc gia đối với thiên tai cũng được tính đến.

Bản đồ liệt kê năm loại rủi ro: Không đáng kể, thấp, trung bình, cao và cực đoan.

Mức rủi ro không đáng kể:

Màu xanh lá cây trong bản đồ cho thấy các nước rủi ro du lịch không đáng kể. Đây là những quốc gia có tình trạng khẩn cấp hiệu quả cũng như dịch vụ vận chuyển. Các hành vi bạo lực cũng rất thấp. Gồm một số nước: Đan Mạch, Thụy Sĩ, Na Uy và Phần Lan.

Mức rủi ro thấp:

Danh mục Rủi ro Du lịch Thấp bao gồm những quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp và họ cũng có phương tiện giao thông hiệu quả cũng như các dịch vụ cấp cứu. Các mối đe dọa khủng bố cũng rất hiếm ở các nước này.

Mức rủi ro trung bình:

Màu cam trong bản đồ cho thấy những quốc gia có rủi ro du lịch trung bình. Bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình bạo lực cao hơn trong khu vực này khi so sánh với hai loại khác nêu trên. Ngoài ra năng lực của các dịch vụ an ninh, cấp cứu và cơ sở hạ tầng có thể thay đổi từ nơi này sang nơi khác.

Mức rủi ro cao:

Nguy cơ du lịch cao được biểu thị bằng màu đỏ trên bản đồ. Những quốc gia mà bạo lực cộng sản và chủng tộc là phổ biến và người nước ngoài có thể được nhắm mục tiêu trực tiếp đang được đưa vào khung này. Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ vận tải cũng không đủ trong các khu vực này. Các quốc gia như Pakistan và Ai Cập được cho là có nguy cơ cao.

Mức rủi ro nghiêm trọng:

Là các khu vực có mức độ bạo lực chính trị cao nhất, bất ổn xã hội bao gồm bạo lực giáo phái, cộng đồng và dân tộc xảy ra trong thể loại này. Ngoài ra, chính phủ và các dịch vụ vận tải hầu như không hoạt động và số lượng mối đe dọa tối đa cho người nước ngoài thường xuyên xảy ra ở đây. Các quốc gia như Syria, Afghanistan, Nam Sudan và Iraq là một số quốc gia có màu nâu sẫm hiển thị trên bản đồ.

Nguồn: GeoSpatialWorld

Related Posts