Home Articles posted by Hung Bui
EVENTS

Bản đồ số của người Việt

“Bản đồ số Việt Nam (gọi tắt là Vmap) (https://vmap.vn/) được xây dựng và triển khai từ tháng 8/2018 bởi nhóm nghiên cứu của Trung tâm Giám sát hiện trường (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Hội). Vmap là một những nội dung quan trọng của Đề án “Phát triển Hệ tri […]
EVENTS

Hội thảo OGC Việt Nam 2017

Hội thảo OGC Vietnam 2017: OPEN GEOSPATIAL STANDARDS FOR INFORMATION SHARING IN THE DIGITAL REVOLUTION Ngày 23-24/02/2017, Hội thảo OGC Việt Nam 2017 với chủ đề: “Chuẩn OGC ứng dụng trong xây dựng hệ thống thông tin về biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, giám sát thiên tai” diễn ra tại Trung tâm […]
SCIENCE & TECHNOLOGY

The 10 Most Popular Articles of 2016

We are revealing the ten most read articles on GIM International this year! We did not tweak anything: this is what it is! So this list probably gives you a good indication on what is hot in the geomatics industry. Lidar, UAVs, 3D, Geo-IT and the processing of large amounts of geospatial data appear to […]
EVENTS

FIMO kick-off meeting 2017

9:00AM ngày 3/1/2017, FIMO có buổi họp kick-off 2017 với sự tham gia của các trưởng nhóm nghiên cứu và phụ trách Văn phòng FIMO. Năm 2017, FIMO bước sang tuổi thứ 4. Sau 3 năm xây dựng các nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững, FIMO đã dần hình thành các […]
EVENTS

FIMO tổng kết 2016

9h sáng Thứ bảy, 31/12/2017, Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO) đã tổ chức buổi tổng kết 2016 với sự tham gia của các trưởng nhóm nghiên cứu và phụ trách Văn phòng FIMO. Năm 2016 là năm thứ 3 trong lịch sử phát triển của FIMO. Trong […]