Home Posts tagged Ground-to-satellite
SCIENCE & TECHNOLOGY

Lần đầu tiên truyền thông lượng tử thành công giữa mặt đất và quỹ đạo Trái đất

Sự rối loạn lượng tử trong khoảng cách lớn là nền tảng cơ bản trong xây dựng mạng truyền thông mã hóa lượng tử và tính toán lượng tử. Sự thành công của việc truyền thông tin lượng tử lên quỹ đạo Trái đất là một bước tiến lớn trong việc phát triển mạng lưới truyền […]