SCIENCE & TECHNOLOGY

Dữ liệu vệ tinh LiDAR được sử dụng để khảo sát mạng lưới điện ở Queensland

Australia: Powerlink sẽ sử dụng công nghệ khảo sát trên không để thực hiện đánh giá kỹ thuật mạng truyền dẫn từ Bắc và Trung. Làm việc với NM Group (Network Mapping), dự án sẽ sử dụng máy quét laser trực tiếp (LiDAR) để xác định các vấn đề bảo dưỡng và cập nhật hồ sơ trên hơn 3.000 km đường dây điện.

Do NM Group cung cấp, các bản vẽ được cập nhật sẽ cho phép Powerlink lên kế hoạch cải tiến, quản lý rủi ro  và giúp lên kế hoạch cho các đường dây tương lai. Ngoài ra, NM Group cũng sẽ hỗ trợ thiết kế kỹ thuật.

Công nghệ LiDAR trên không sẽ được sử dụng để thực hiện hàng nghìn phép đo chính xác cung cấp mức chi tiết cao cần thiết để mô hình mạng của Powerlink. Công việc sẽ tạo thành một phần quan trọng trong việc đảm bảo việc truyền tải điện an toàn và đáng tin cậy cho tiện ích này.

Shane Brunker, Giám đốc kỹ thuật của NM Group nhận xét, “Đây là một dự án quan trọng, sẽ giúp Powerlink tiếp tục cung cấp dịch vụ đáng tin cậy cho người dân Queensland. Powerlink đã sử dụng dữ liệu LiDAR và không gian địa lý trong nhiều năm. Tôi rất vui vì họ đã chọn NM Group. ”

Nguồn: https://www.geospatialworld.net

Related Posts