EVENTS

Chương trình Thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ tại London

Ngày 15/02-26/02/2016

FIMO tham gia Chương trình Thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ tại London, Vương Quốc Anh do Qũy Newton, Học viện kỹ thuật Hoàng gia Vương Quốc Anh và Cục Phát triển thị trường Khoa học công nghệ – Bộ KHCN Việt nam tổ chức.

Chương trình thương mại hóa sản phẩm công nghệ tại London

Chương trình thương mại hóa sản phẩm công nghệ tại London

Tác giả: Quách Mạnh Đạt

Related Posts