Home Articles posted by Thanh Nguyen
SCIENCE & TECHNOLOGY

JPSS1 – vệ tinh thời tiết quỹ đạo cực thế hệ mới – dự kiến được phóng vào quỹ đạo tháng 11/2017

Vệ tinh thời tiết đầu tiên của thế hệ mới dùng quỹ đạo cực của NOAA, JPSS-1, hiện đang được lên lịch phóng vào ngày 10 tháng 11 năm 2017 từ Căn cứ không quân Vandenberg, CA. Sau khi bị trì hoãn nhiều lần, vệ tinh này đã được lên kế hoạch phóng vào quỹ […]
SCIENCE & TECHNOLOGY

Bản đồ ô nhiễm không khí có độ phân giải cao với xe Google Street View: Ứng dụng từ khai thác dữ liệu lớn

Ô nhiễm không khí hiện đang ảnh hưởng tới hàng tỷ người trên thế giới nhưng các giải pháp về quan trắc và đo đạc ô nhiễm không khí còn rất hạn chế. Đặc biệt ở đô thị, nồng độ chất ô nhiễm không khí có biến động lớn ngay cả trên khoảng cách nhỏ […]
RECRUITMENT

Tuyển dụng sinh viên thực tập, nghiên cứu khoa học

Nhóm nghiên cứu về Chất lượng Không khí (APOM – https://news.fimo.vn/research-and-development-teams/air-pollution-monitoring/), thuộc Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường – FIMO center (https://news.fimo.vn) tập trung vào hướng nghiên cứu chính là xử lý ảnh vệ tinh để ước tính bụi và giám sát chất lượng không khí trên lãnh thổ […]