Home Articles posted by Phạm Văn Hà (Page 3)
SCIENCE & TECHNOLOGY

Phương pháp vệ tinh mới cho phép ước tính đại dương từ không gian

Các nhà nghiên cứu khoa học đại dương đến từ phòng thí nghiệm Bigelow đã phát triển một phương pháp thống kê để định lượng các phép đo đại dương quan trọng từ dữ liệu vệ tinh, được công bố trong tạp chí Global Biogeochemical Cycles. Nghiên cứu này được đưa lên mạng vào tháng […]
SCIENCE & TECHNOLOGY

Độ sâu hồ chứa từ vệ tinh của TCarta đóng vai trò quan trọng trong dự án định vị nuôi trồng thủy sản

Kỹ sư Anh và hội tư vấn khoa học, BMT đang sử dụng vệ tinh độ sâu hồ chứa từ  TCarta như một bộ dữ liệu phán đoán trong lựa chọn hồ nuôi cá mới ở Arabian Gulf. BMT  đang tuyển chọn các trang đại diện cho Environment Agency – Abu Dhabi (EAD). David Critchley, […]