Home Posts tagged thực tập tại FIMO
RECRUITMENT

FIP – FIMO Internship Program

FIP – FIMO INTERNSHIP PROGRAM Từ năm 2017, FIMO sẽ tổ chức chương trình thực tập tại FIMO có tên là FIP – FIMO Internship Program. Chương trình chạy liên tục trong năm, bạn có thể đăng ký tham gia chương trình tại bất cứ thời điểm nào. Để tham gia chương trình, xin gửi […]