EVENTS

FIMO thăm và làm việc tại NIES, Viện Nghiên cứu Môi trường quốc gia Nhật Bản

Ngày 9/4/2015, đoàn cán bộ FIMO đến thăm và làm việc tại NIES – Viên Nghiên cứu môi trường Quốc gia Nhật Bản (National Institute for Environment Studies, Japan).

Tiếp đoàn có TS. Hideo HARASAWA, Phó Chủ tịch Viện NIES, GS. Toshimasa Ohara, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường khu vực, TS. Akinori Takami, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường khu vực và các cán bộ các của Trung tâm nghiên cứu môi trường khu vực thuộc NIES.

Phó Chủ tịch NIES TS. Hideo HARASAWA tiếp đoàn FIMO

Phó Chủ tịch NIES TS. Hideo HARASAWA tiếp đoàn FIMO

Viện nghiên cứu môi trường (NIES) xây dựng và phát triển từ tháng 3 năm 1974 là tổ chức Trung Uơng của Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu ô nhiễm môi trường. Từ tháng Bảy năm 1990, NIES đã hoàn toàn được tổ chức lại để triển khai trên phạm vi rộng hơn của nhu cầu nghiên cứu, bao gồm cả các vấn đề toàn cầu và môi trường tự nhiên. Các điểm mạnh của Viện NIES bao gồm một phạm vi rộng lớn của các ngành, khoa học cơ bản, kỹ thuật, khoa học nông nghiệp, khoa học y tế, dược học, khoa học thủy sản, luật và kinh tế. NIES có cách tiếp cận liên ngành để nghiên cứu, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ cả Nhật Bản và nước ngoài.

GS. Ohara giới thiệu chung về NIES

GS. Ohara giới thiệu chung về NIES

Buổi làm việc tập trung vào chủ đề ô nhiễm không khí. Hai bên đã xây dựng được kế hoạch tổng thể cho các nghiên cứu về ô nhiễm không khí tại Việt Nam và định hướng cùng xây dựng các đề xuất dự án chung hai bên đề tìm nguồn tài trợ trong nước và quốc tế. Hai bên đề xuất sẽ ký MoU giữa NIES và Trường ĐHCN thuộc ĐHQGHN để tạo ra khung hợp tác chung hỗ trợ cho các nghiên cứu sắp tới.

TS. Bùi Quang Hưng giới thiệu về FIMO các các nghiên cứu của FIMO

Dưới đây là một số hình ảnh của Trung tâm FIMO thăm và làm việc ở Viện NIES

Thăm các phòng thí nghiệm về chất lượng không khí của NIES

Thăm các phòng thí nghiệm về chất lượng không khí của NIES

Thảo luận và xây dựng kế hoạch tổng thể cho hợp tác hai bên

Thảo luận và xây dựng kế hoạch tổng thể cho hợp tác hai bên

Related Posts