EVENTS

Báo cáo giữa kỳ hai đề tài nghiên cứu của Trung tâm

Ngày 05/08/2014, Trường Đại học Công nghệ tổ chức buổi kiểm tra tiến độ thực hiện của hai đề tài nghiên cứu của Trung tâm FIMO:

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin cháy rừng.

Mã số: QGTĐ.13.26

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thanh Hà

  1. Tên đề tài: Hệ thống Giám sát và cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh.

Mã số: QGTĐ.13.27

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

Tham dự buổi kiểm tra tiến độ, về phía Trường Đại học Công nghệ gồm GS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trường, PGS.TS. Trần Xuân Tú – Trưởng phòng KHCN-HTQT, chuyên viên phòng Kế toán và phòng KHCN-HTQT. Cùng tham dự còn có các thành viên đồng tham gia thực hiện hai đề tài khoa học công nghệ.

2

1

TS. Bùi Quang Hưng báo cáo tổng quát tiến độ thực hiện hai đề tài

TS. Bùi Quang Hưng báo cáo tổng quát tiến độ thực hiện hai đề tài

 

 

 

 

Related Posts